ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Σάκχαρο       
3
Καμπύλη σακχάρου        
20
Ουρία (έλεγχος νεφρικής λειτουργίας)
5 €
Κρεατινίνη (έλεγχος νεφρικής λειτουργίας)
10 €
Ουρικό οξύ
5 €
Χοληστερόλη ολική
5 €
Τριγλυκερίδια
5 €
HDL
10 €
LDL
 
VLDL
15 €
Ολικά λιπίδια
10 €
Λιποπρωτεϊνη α ( Lp(a) )
15 €
Τρανσαμινάση SGOT (έλεγχος ηπατικής λειτουργίας
10 €
Τρανσαμινάση SGPT (έλεγχος ηπατικής λειτουργίας)
10 €
γ-GT (έλεγχος ηπατικής λειτουργίας)
10 €
Ολική χολερυθρίνη  - Άμεση χολερυθρίνη   -Έμμεση χολερυθρίνη
10 €
Αλκαλική φωσφατάση (ALP)
10 €
Όξινη φωσφατάση ολική - προστατικό κλάσμα - μη προστατικό κλάσμα
10 €
Αμυλάση
10 €
Λιπάση
10 €
Αλδολάση
10 €
CPK
10 €
CPK-ΜΒ
10 €
Χοληνεστεράση
10 €
Γαλακτική δεϋδρογονάση (LDH)
10 €
Ολικά λευκώματα - Αλβουμίνες -Σφαιρίνες
10 €
Ασβέστιο (Ca++)
10 €
Ασβέστιο ιονισμένο
15 €
Μαγνήσιο (Mg++)
10 €
Φώσφορος (Ρ)
10 €
Νάτριο ορού (Νa+)
10 €
Κάλιο ορού (Κ+)
10 €
Χλώριο (Cl-)
10 €
Σίδηρος (Fe)
5 €
Σιδηροδεσμευτική (TIBC)
18 €
Φερριτίνη (πρωτεΐνη αποθήκευσης σιδήρου)
15 €
Τρανσφερρίνη (Σιδηροφυλλίνη)
20 €
ACE (Μετατρεπτικό ένζυμο αγγειοτενσίνης)
40 €
Ψευδοχολινεστεράση
10 €
Apo A1
15 €
Apo B
15 €
Χαλκός
25 €
Παρακάτω αναφέρονται οι τρέχουσες τιμές των βασικών εργαστηριακών εξετάσεων.
Για τιμές ειδικότερων εξετάσεων παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Καλώς ήλθατε στον Ιατρικό Όμιλο Ηomeomedi
www.homeomedi.com - 2310.66.30.46 -  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ - ΤΣΟΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  -   © Copyright 2013  All rights reserved.
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
info@atwa.gr