Παρακάτω αναφέρονται οι τρέχουσες τιμές των βασικών εργαστηριακών εξετάσεων.
Για τιμές ειδικότερων εξετάσεων παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ:
Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c)
15 €
Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
45 €
Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών
45 €
Ανοσοηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών
50 €
Ηλεκτροφόρηση λιποπρωτεϊνών
50 €
Ανοσοηλεκτροφόρηση ούρων
50 €
Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ούρων
50 €
Ανοσοκαθηλώση  πρωτεϊνών
45 €
Καλώς ήλθατε στον Ιατρικό Όμιλο Ηomeomedi
www.homeomedi.com - 2310.66.30.46 -  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ - ΤΣΟΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  -   © Copyright 2013  All rights reserved.
info@atwa.gr